Fiber IKT Partner 24


IKT Partner 24 AS har tilgang til å levere aksesser i fra omtrent alle Fiber leverandørene i Norge.

Av den grunn gjør vi jobben med å finne den underleverandøren som er best egnet for din bedrift, ut ifra beliggenhet, tilgjengelighet, pris og kapasitet. Videre er vi pådrivere til at bedrifter som ikke har tilgang til fiber i dag, får dette utbygd.

 

IKT Partner 24 AS har solgt & levert over 1000 fiber aksesser til bedrifter i Norge og supporter i dag mange av disse kundene. Vi er midt i en dataeksplosjon hvor internettrafikken per ansatt er ventet å tredobles innen 2021. Men allerede nå stiller trafikken høye krav til hastighet og stabilitet. Trafikken på internett vokste med 32 prosent i 2016, med en topp på 51 prosent i internettdøgnets travleste time.

Innen 2021 vil 63 prosent av denne trafikken komme fra mobile og trådløse enheter. Samtidig vil tre ganger så mange enheter som i dag være koblet til internett. Dette stiller krav til infrastrukturen bak det trådløse nettet. For å møte dette, bygges fiber ut i raskt tempo i Norge og flere bedrifter «MÅ» velge Fiber. Kobbernettet har hittil vært hovednettet for fasttelefoni og bredbånd.

Telenor er allerede godt i gang med moderniseringen, og bygger ut mobil- og fibernettet for 4,5 milliarder hvert år. I 2019 starter vi den omfattende oppryddingen av gammel teknologi, samtidig ønsker vi å sikre at din bedrift får en nettverkstilgang som er pålitelig, sikker og fremtidsrettet

Dette er et stort teknologiskifte som får konsekvenser for telefoni- og bredbåndstilbudet.