IKT Partner 24 AS leverer Tale i teams til din bedrift.


Tale i teams er fremtidsrettet og en rimelig måte å kommunisere på, for eksempel på lik linje som du bruker mobilabonnementet ditt i dag.

 
 
 
 

Tale i teams er et Telefonsystem som leverer samtalekontroll og PBX-kapasitet i Office 365, noe som erstatter den lokale telefonimaskinvaren. Du kan koble det med Direkte ruting eller Abonnement, og brukerne får full samtalekapasitet i Office 365. Dette i mange tilfeller til en langt rimeligere kostnad en tradisjonelle løsninger. Videre er Tale i teams inkludert i IKT Partner 24 AS sine Lei Din IT Sjef abonnement. Du får da levert IT og kommunikasjon i fra en leverandør, et kontakt/support punkt og på en og samme faktura.


Hva er Ringe i Teams?

Ringe i Teams viser til muligheten brukerne har til å foreta og motta telefonsamtaler i Teams med funksjoner som samtale på vent, blinde og sikre overføringer og for profesjonelle som administrer samtaleløsninger, noe som gir god rapportering.


Hva trenger jeg for å bruke Ringe i Teams?

Organisasjonen kan bruke Microsoft Teams som samtalefunksjon. I tillegg kan organisasjonen bruke et telefonsystem som en del av E5 eller anskaffet som et tillegg. Du kan også velge Abonnement, Direkte ruting eller en kombinasjon av begge for å foreta og motta samtaler.


Hva er Direkte ruting?

Direkte ruting gjør det mulig for kunder å koble hovedlinjene for telekommunikasjon direkte til Office 365, slik at brukene kan foreta og motta samtaler. Kunder kan arbeide med den lokale telekommunikasjonsleverandøren for å koble til hovedlinjene via en sertifisert øktgrensekontroller til Office 365 og Telefonsystem. Dette blir tilgjengelig i alle land hvor vi lisensierer Teams og Telefonsystem.


Hva er et abonnement i Teams?

Abonnement er en tilleggstjeneste for telefoni som, når den kombineres med Telefonsystem i Office 365, kan bli samtaleløsningen for hele organisasjonen. Abonnement gir personene i bedriften et primært telefonnummer og lar dem foreta og motta telefonanrop.